Χρήσιμες Πληροφορίες

  1. Αρχική
  2. Χρήσιμες Πληροφορίες
Χρήσιμες Πληροφορίες
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Επεξεργασία Νερού – Αφαλάτωση

Η EURODRILL HELLAS δραστηριοποιείται από το 1978 στον τομέα των υδρογεωτρήσεων, τοποθέτηση αντλ..

Δικαιολογητικά για Έκδοση Αδείας

1. Γεωλογική Μελέτη συμπεριλαμβανομένου και γεωλογικού χάρτη 1:50.000, με σημειωμένη τη θέση του έργ..

Συχνές Ερωτήσεις

1. Μπορώ να γνωρίζω εάν υπάρχει νερό σε κάποιο σημείο πριν κάνω μια γεώτρηση; Οι παράγοντες που μπο..

Χρήσιμες, Πληροφορίες, Γεωτρήσεις