Υποβρύχια Αντλητικά Συγκροτήματα

Η EURODRILL εκτός από την ανόρυξη των γεωτρήσεων νερού αναλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση του κατάλληλου αντλητικού συγκροτήματος (ανάλογα της ευρεθείσας ποσότητας νερού και βάθος γεώτρησης) που θα χρειασθεί για την άντληση του νερού από την νέα γεώτρηση.

Επίσης αναλαμβάνουμε και την εξαγωγή παλιών αντλητικών συγκροτημάτων από υπάρχουσες γεωτρήσεις, οπού το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα προβεί στον έλεγχο και κατόπιν συνεννόησης θα προβεί στην επισκευή ή αντικατάσταση κάποιου μέρους του συγκροτήματος που έχει υποστεί φθορά και δεν λειτουργεί.

Το αντλητικό συγκρότημα αποτελείται από:  Την Υποβρύχια Αντλία (με ανοξείδωτο εξωτερικά χιτώνιο AISI304 και με ανοξείδωτες ή από τεχνοπολυμερές πτερωτές), Τον Υποβρύχιο Κινητήρα (υδρολίπαντος ή ελαιολίπαντος με ανοξείδωτο κάλυμμα ),Το Κατάλληλο Καλώδιο, Το Σωλήνα εξαγωγής του νερού, Το Ανοξείδωτο Συρματόσχοινο, Τον Ηλεκτρικό Πίνακα με αυτοματισμό για προστασία της αντλίας από ξηρά λειτουργία και διάφορα άλλα παρελκόμενα.

Για τις υποβρύχιες αντλίες συνεργαζόμαστε με αποκλειστική συνεργασία με όλους τους οίκους όπως  GRUNDFOS, CAPRARI, STAIRS, FRANKLIN, DAB (κτλ) ώστε ο πελάτης μας να έχει την δυνατότητα να επιλέξει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ποιότητας και τιμών.