Καθαρισμός Γεωτρήσεων

Η EURODRILL δραστηριοποιείται από το 1978 στο τομέα των υδρογεωτρήσεων και εκτός από την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων αναλαμβάνουμε και τον καθαρισμό/συντήρηση υφιστάμενων γεωτρήσεων είτε με την χρήση αεροσυμπιεστή για να καθαρίσει με την χρήση του αέρα τη στήλη της γεώτρησης είτε με τη χρήση γεωτρυπάνου για τον καθαρισμό ή και την εκβάθυνση της υπάρχουσας γεώτρησης και τη θωράκισή της (σωλήνωση) με καινούργιες σωλήνες.