Γεωτρήσεις Νερού

Η EURODRILL δραστηριοποιείται από το 1978 στο τομέα των υδρογεωτρήσεων.     Σε αυτή τη πολυετή πορεία έχουμε αναλάβει και φέρει εις πέρας γεωτρητικά έργα όλων των ειδών. Στο στόλο των μηχανημάτων μας, εκτός από μεγάλα υδρογεωτρύπανα, περιέχονται υδρογεωτρύπανα μικρών διαστάσεων, για να καλύπτονται οι ανάγκες κυρίως σε δουλείες όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη (αυλές σπιτιών, γκαράζ, υπόγεια, ανελκυστήρες κ.α.). επίσης αναλαμβάνουμε την έκδοση άδειας για τη γεώτρηση, την ανόρυξή της καθώς και το αντλητικό συγκρότημα που θα χρειασθεί να τοποθετηθεί.

(Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες):

Οι γεωτρήσεις εκμεταλλεύονται το Εδαφικό νερό

Ως εδαφικό νερό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα το νερό που κυκλοφορεί (ή βρίσκεται) υπό την επιφάνεια του εδάφους σε διάφορα ιζηματογενή στρώματα (άμμου, χαλίκων κ.λπ.), στη λεγόμενη ζώνη αερισμού.

Παλαιότερα ο όρος ταυτιζόταν με το υπόγειο νερό (υπόγεια ύδατα), σήμερα όμως με την εξέλιξη της υδρογεωλογίας και της εξ αυτής ακολουθούμενης κατάταξης, το εδαφικό νερό αποτελεί το πρώτο “στρώμα νερού” των υπογείων υδάτων.

Το εδαφικό νερό προέρχεται συνηθέστερα από ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (όπως βροχή, χιόνι, χαλάζι) όπου στη συνέχεια υπό την επίδραση της βαρύτητας αλλά και άλλων δυνάμεων διεισδύει στο έδαφος και στη συνέχεια μετακινείται προς διάφορες κατευθύνσεις μέχρι να συναντήσει κάποιο “υδατοστεγές” στρώμα δημιουργώντας υδροφόρο ορίζοντα.

Το εδαφικό νερό αποτελεί το βασικότερο στοιχείο για την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Τα φυτά τροφοδοτούνται απ΄ αυτό με τον ίδιο τρόπο που λαμβάνουν τα διάφορα θρεπτικά στοιχεία δια του ριζικού τους συστήματος. Προκειμένου όμως το εδαφικό νερό να είναι χρήσιμο θα πρέπει αυτό να παραμένει μεταξύ συγκεκριμένων (επιτρεπτών) ορίων. Οποιαδήποτε πτώση κάτω των επιτρεπτών ορίων, οι καλλιέργειες δεν μπορούν ν΄ αναπτυχθούν, ενώ αντίθετα οποιαδήποτε αύξηση από των επιτρεπτών ορίων μπορεί να καταστεί επιζήμιο.

Η εκμετάλλευση του εδαφικού νερού επιτυγχάνεται συνηθέστερα με διάνοιξη φρεάτων, υπόγειων στοών, γεωτρήσεις κ.λπ.

Κύκλος του νερού :

O κύκλος του νερού — γνωστός και ως υδρολογικός κύκλος — είναι η συνεχής ανακύκλωση του νερού της Γης μέσα στην υδρόσφαιρα και στην ατμόσφαιρα. Το συνεχές της κυκλικής διαδικασίας του κύκλου του νερού επιτυγχάνεται εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας.

http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn01.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn02.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn03.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn04.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn05.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn06.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn07.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn08.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn09.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn10.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn11.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn12.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn13.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn14.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn15.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn16.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn17.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn18.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn19.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn20.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn21.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn22.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn23.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn24.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn25.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn26.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn27.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn28.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn29.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/gn30.png

Το νερό του πλανήτη αλλάζει συνεχώς φυσική κατάσταση, από τη στερεά μορφή των πάγων στην υγρή μορφή των ποταμών, λιμνών και της θάλασσας και την αέρια κατάσταση των υδρατμών.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω της θέρμανσης και των ανέμων στην επιφάνεια της γης τα νερά της εξατμίζονται και μαζεύονται ως υδρατμοί δημιουργώντας τα σύννεφα. Οι υδρατμοί συμπυκνώνονται, υγροποιούνται και στη συνέχεια πέφτουν ως βροχή ή άλλες μορφές νερού, εμπλουτίζοντας έτσι τις αποθήκες νερού της γης, είτε είναι αυτές επιφανειακές, όπως οι θάλασσες και οι λίμνες, είτε είναι υπόγειες.

Ο κύκλος του νερού αποτελεί αντικείμενο του επιστημονικού κλάδου της υδρολογίας για ότι συμβαίνει ή παρατηρείται στο έδαφος και της Μετεωρολογίας για ότι συμβαίνει εξ αυτού στην ατμόσφαιρα.

Ειδικότερα στη Μετεωρολογία ο υδρολογικός κύκλος αποτελεί το σπουδαιότερο καιρικό φαινόμενο ως σύνολο επιμέρους φαινομένων. Αυτός ρυθμίζει την υγρασία του εδάφους, τη λαμπρότητα της ημέρας, και τέλος τη συχνότητα και ένταση των υδρομετεώρων, εκτός του γιγάντιου εκείνου έργου της μεταφοράς ενέργειας από τα μικρά στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη.