Εκτελεσμένα Έργα

Η EURODRILL HELLAS έχει πολυετή πείρα  στο τομέα των διατρήσεων για τις βάσεις των φωτοβολταϊκών πάρκων με μπετόμπηξη ή πασσαλόμπηξη και  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε με τη κάτωθι λίστα για μερικά από τα εκτελεσμένα έργα που έχουμε κατασκευάσει και είναι ήδη συνδεδεμένα και παράγουν ενέργεια:

 1. ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ-ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3,7 ΜW , ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 60-70%
 2. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Φ/Β ΠΑΡΚΟ 500ΚW
 3. ΣΠΑΤΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ , Φ/Β ΠΑΡΚΟ 200ΚW
 4. ΛΑΜΙΑ, Φ/Β ΠΑΡΚΟ 100ΚW
 5. ΖΑΚΥΝΘΟ, Φ/Β ΠΑΡΚΟ 500ΚW
 6. ΣΠΑΡΤΗ, Φ/Β ΠΑΡΚΟ 500ΚW
 7. ΛΥΓΟΥΡΙΟ, Φ/Β ΠΑΡΚΟ 198ΚW
 8. ΓΗΘΕΙΟ, Φ/Β ΠΑΡΚΟ 200ΚW
 9. ΤΡΙΠΟΛΗ, Φ/Β ΠΑΡΚΟ 100ΚW
 10. ΑΚΡΑΤΑ, Φ/Β ΠΑΡΚΟ 500ΚW
 11. ΛΑΡΙΣΑ, Φ/Β ΠΑΡΚΟ 200ΚW
 12. ΠΥΡΓΟΣ, ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ  2,4 ΜW
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/foto121.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/foto122.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv01.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv02.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv03.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv04.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv05.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv06.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv07.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv08.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv10.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv11.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv12.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv13.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv14.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv15.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv16.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv17.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv18.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv19.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv20.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv21.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv22.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv23.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/fv24.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/foto123.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/foto124.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/foto125.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/foto126.png
http://www.eurodrill.gr/site/wp-content/uploads/2012/09/foto127.png